Klick Computer Hungary Kft. ajándéksorsolásos nyereményjátékának RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. Klick Computer Hungary Kft., továbbiakban Szervező, által szervezett ajándéksorsolásos nyereményjátékban, a továbbiakban Játék, kizárólag azon 18. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy, a továbbiakban: Játékos, vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a www.klickcomp.hu honlapon lévő kvíz kérdésekre legalább 80%-ban helyesen válaszol és regisztrációjával elfogadja a Játék részvételi szabályzatát. A Játékban nem vehetnek részt a Klick Computer Hungary Kft. alkalmazottai és hozzátartozóik, cégünk beszállítóinak és viszonteladóinak alkalmazottai..

2. A játékban való részvétel ingyenes, de a honlapon regisztrációhoz kötött. A regisztráció során megadott nem valós adatok kizárják a Játékost a nyereményjátékból.

Egy Játékos csak egyszer küldheti be a helyes megfejtést.

3.A Játékban a honlapon feltüntetett nap 24-ik órájáig beérkezett 80%-ban helyes megfejtések vesznek részt.

A Játékosok a helyes megfejtéssel vesznek részt a sorsoláson, ahol a honlapon feltüntetett nyeremény kerül kisorsolásra. A sorsolás időpontja a játék befejezési dátumát követő munkanap 15.00 óra.

Nyertesnek tekintjük a helyes megfejtést beküldő regisztrált személyt, a regisztráció során megadott személyes adataival, de kizárólag egy személyt.

A sorsolás az érdeklődők jelenlétében gépi adatbázisból történik. A sorsolás helyszíne: Klick Computer Hungary Kft. 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 93. A sorsoláson a játéknál feltüntetett kezdési időpont előtt és a befejezési időpont után beérkezett megfejtések nem vesznek részt.

4. A Szervező a sorsoláson a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, illetőleg bármely személyi (1. pont) feltételnek nem felelő Játékost kizárhatja.

5. A nyeremények átadása futárszolgálat által, vagy személyes átvétel útján történik a nyertes Játékos, valamint a Klick Computer Hungary Kft. e-mail-ben történt egyeztetés alapján. A futárszolgálat által kézbesített nyeremény átvétele a nyertes játékos által írásban meghatalmazott személy útján is lehetséges.

6. A Szervező a nyertesest a sorsolást követően e-mail-ben értesíti a nyereményről, melyet aztán a nyertes által megadott címre kézbesít. Amennyiben a nyertes nem érhető el az általa küldött pályázatban szereplő telefonszámon, a Szervező az első e-mail-től számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény nem kerül átadásra.

7. A Szervező a sorsolás eredményét a sorsolást követően legkésőbb 30 napon belül a www.klickcomp.hu internet címen hozza nyilvánosságra, továbbá telefonos tájékoztatás a 06 46 413 347-es telefonszámon kérhető. A nyilvánosságra hozatal során a Játékos neve és lakóhelye jelenik meg.

8. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a regisztráció során feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi, illetve alaki feltételeknek, továbbá regisztrációja nem tartalmazza valamennyi a Szervező által kért adatot.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező jogosult a nyereményjátékból kizárni azt, aki tisztességtelen, a játék szellemiségével össze nem egyeztethető módon vesz részt a nyeremény játékban. A csalással próbálkozó játékosok valamennyi pályázata kizárásra kerül a nyereményjátékból.

9. A Szervező a 5. és 6. pontban írtak szerint tudja biztosítani a nyeremények átvételének lehetőségét, ugyanakkor valamennyi nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen.

10. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

11.  A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget és a futárszolgálat kézbesítési díját a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei,) költségei a Játékost terhelik.

12. Azáltal, hogy a Játékos a Játék végén a „Szeretnék részt venni a nyereményjátékban” gombra kattintással a megfejtését rögzíti:

a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, továbbá nyertessége esetén a nyertes lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és Megbízottjai a nyereményjáték lebonyolítása céljából a személyes adatok védeleméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;

a Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz, valamint a Szervező belső prezentációs, marketing tevékenysége céljából történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

Szervező a Játékosok adatait a jelen 12. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.

14. A Játékosok adatainak hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, kódelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, stb.), a kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a nyeremény tekintetében a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.

15. A nyereményjátékról információk az internetcímen érhető el : https://www.klickcomp.hu/KlickInfo/archivum-kviz-nyeremeny-jatek.htm

16. A Játékos megfejtésének beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen nyereményjáték részvételi szabályzatát, valamint az adatkezelési feltételeket.

Miskolc, 2009. 09. 01.

Klick Computer Hungary Kft.

Szervező

Dell Notebook, Asus Laptop, Számítástechnika, számítógép WebÁruház Klick Computer Hungary Kft. www.klickcomp.hu Click Laptop webáruház, számítástechnika bolt Miskolc
Klick Computer Hungary Kft.
Sales[kukac]klickcomp.hu

Miskolc , Borsod-Abaúj-Zemplén , 3530 Magyarország
Meggyesalja utca 93.
+36 46 413 347, +36 46 505 450
laptop notebook netbook tablet bolt számítógép webáruház