Web-Bolt Vásárlási feltételek - Klick Computer Hungary Kft.Számítástechnika Miskolc, számítógép, notebook Bolt Vásárlási feltételekA Klick Computer Hungary Kft. munkatársai mindenkor betartják az árukereskedelem tisztességes etikai normáit. Bármilyen felmerülő probléma esetén a vevők érdekeinek maximális figyelembevételével járunk el.
A vevő és a szállító között elektronikusan kötött Távszerződés további feltételei:

A házhozszállításról

Lásd Web-Bolt Szállítási Feltételek, Fizetési módok

Garancia

Termékeinket a gyártók által biztosított, a Fogyasztóvédelmi Törvényben előírtakkal összhangban lévő jótállási feltételekkel hozzuk forgalomba. A garancia időtartama termékenként más és más lehet, ezt a termék neve mellett jeleztük. Amennyiben a termék garanciális időn belül, üzemszerű használat mellett meghibásodik, úgy a hiba elhárítására az ország egész területén a gyártók által kijelölt szervizek és szakszervizünk által biztosított szerviz háttér áll rendelkezésre.

A jótállást kizáró tényezők

Kérjük, tekintse meg a gyártók pixel hiba szabályzatait!, mert sajnos sok esetben nem minősül hibásnak a termék, így nem vonatkozik rá a garancia sem, ha kevesebb a hibás pixel, mint a szabályzatban foglaltatik!

Vásárlás előtt érdemes, mint szempontot, ezt is figyelembe vennie:
Notebook és LCD-monitor pixelhiba-irányelve ( pixel hiba szabályzat )

A számlán, vagy az azonosító címkéken történő bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a meghibásodás az alábbi okok miatt következik be: Nem rendeltetésszerű használatból eredő kár, amely lehet baleset, szerencsétlenség, helytelen tárolás, nem megfelelő üzemeltetés, rongálás, külső beavatkozás. Erős napsugárzás, nedvesség, elemi kár (villámcsapás, túlfeszültség) vagy bármilyen mechanikus sérülés miatt bekövetkezett károsodás. Illetéktelen szerviz, illetve magánszemély beavatkozása által okozott károsodás. A termékek szakszerűtlen kezelése a jótállás elvesztésével jár!

A megrendelés lemondása ( Visszavásárlási garancia )

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei:

(Kérjük, tekintse meg a vásárlásra vonatkozó törvényt : 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről.)

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen a Klick Computer Hungary Kft. Web Bolt ügyfélszolgálatán Sales@klickcomp.hu címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.

Online vásárlás esetén a vásárlónak a jogszabályi keretek között jogában áll 14 napon belül a vásárlástól elállni, amennyiben a terméket még nem vette használatba. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállási jog indoklás (külön magyarázat) nélkül gyakorolható. Az írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül! A Klick Computer Hungary Kft. kizárólag sérülésmentes termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő költségek a vásárlót terhelik, vagyis az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a fogysztó viseli.

Ha Ön eláll ettől a vásárlástól, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Klick Computer Hungary Kft.
............................ kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat az alábbi termék/ek
...............................................................................................
adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Vásárlás időpontja / átvétel időpontja: ...............................
A fogyasztó neve:......................................................
A fogyasztó címe:......................................................
Kelt ..............................

A Klick Computer Hungary Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Amennyiben a visszaküldött csomag a fenti feltételek mindegyikének megfelel, a Klick Computer Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja.

Megrendelés lemondásnak minősül az is, ha a megrendelő a megrendeléstől számított 14 napon belül a megrendelés értékét nem fizeti ki. Érvényes és a megrendelőre nézve fizetési kötelezettséggel járó megrendelésnek minősül minden a webáruház kosarából feladott megrendelés

A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (Például: Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) példányára vonatkozóan, ha a csomagolást felbontotta. Amennyiben ezekről a felsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk.

A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha olyan árut vásárol, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni olyan áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ.

Felhívjuk figyelmét, hogy a céges vásárló nem minősül fogyasztónak, így nem rendelkezik elállási joggal.

PANASZKEZELÉS

A Vevő szóban és írásban is egyaránt előadhatja panaszát. Szóbeli panaszát azonnal megvizsgáljuk és -lehetőség szerint- orvosoljuk. Amennyiben a Vevő nem ért egyet a megoldással, a jegyzőkönyv felvételére kerül a sor. Írásban tett panaszát 30 napon belül, kivizsgáljuk és írásban megválaszoljuk. A panasz elutasítása esetén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testülethez fordulhat panaszával.

A fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye alapján az alábbi Békéltető Testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Lev.: 7602 Pécs, Pf. 109
Tel.: (72) 507-154
Fax: (72) 507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu, kerelem@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax: (76) 501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Tel.: (66) 324-976
Fax: (66) 324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület:
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Tel.: (46) 501-091, 501-870
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu, bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Tel.: (1) 488-2131
Fax: (1) 488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: www.bekeltet.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Tel.: (62) 554-250/118 mellék
Fax: (62) 426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Tel.: (22) 510-310
Fax: (22) 510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Tel.: (96) 520-202, (96) 520-217
Fax: (96) 520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Tel.: (52) 500-710, (52) 500-745
Fax: (52) 500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. Kapucsengő: 6
Posta: 300 Eger, Faiskola út 15.
Tel.: (36) 416-660/105 mellék
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Tel.: (56) 510-621
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Tel.: (34) 513-010/36-os mellék
Fax: (34) 316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A fsz. 4.
Telefonszám: (32) 520-860
Fax: (32) 520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Tel.: (1) 269-0703
Fax: (1) 269-0703
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Tel.: (82) 501-000
Fax: (82) 501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Tel.: (42) 420-180
Fax: (42) 420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Tel.: (74) 411-661
Fax: (74) 411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Tel.: (94) 312-356, (92) 506-645
Fax: (94) 316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Tel.: (88) 814-121, (88) 814-111 (VKIK)
Fax: (88) 412-150 (VKIK fax száma)
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Tel.: (92) 550-513
Fax: (92) 550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Web Boltban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Klick Computer Hungary Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat elvesztése.
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Web Bolt akadálytalan működését és a vásárlást.
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármely levél, adat elvesztése- függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett.
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a Web Bolthoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. A Klick Computer Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Ajánlataink csak a készlet erejéig érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A Web Bolt oldalain lévő esetleges hibákért elnézését kérjük, de felelősséget nem vállalunk. Mindent elkövetünk, hogy megjelenített információ helyes legyen, de az adatfeltöltési hibákért - úgymint ár és műszaki specifikáció - nem vállalunk felelősséget. A Klick Computer Hungary Kft. nem garantálja, hogy a Web Bolt oldalain található anyagok pontosak és teljesek. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. A Klick Computer Hungary Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen Oldalakon található anyagokat vagy a bennük megjelenő termékeket és árakat.

Bízunk benne, a feltáruló hatalmas áruválaszték, és ezek könnyű elérhetősége Önök számára is kellemes élmény lesz. Nagy gondot fordítunk arra, hogy minél egyszerűbben és minél szélesebb választékban tudjanak vásárolni a Web Boltunkban!

Üzemeltető cég és szerviz adatai:

Klick Computer Hungary Kft.
Ügyfélszolgálat: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 93.
Székhely: 1154 Budapest, Szerencs utca 172. (Nincs Ügyfélszolgálat!)
Tel: +36 46 413-347, +36 46 505-450
Fax: +36 46 505 451
E-mail: Sales@klickcomp.hu
Adószám: 24922856-2-42
Cégjegyzékszám:01-09-189522 - Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
A Web Bolt üzemeltetésért felelős személy neve: Ádám Gábor
Tárhely szolgáltatója a Klick Computer Hungary Kft.
Ügyviteli szoftver : www.adam-soft.hu |
Számítástechnika WebBolt : Számítógép, Notebook ( Acer, Asus, Dell ) : Klick Computer |
eMail
Számítástechnikai szaküzlet Miskolc , Meggyesalja utca 93., 3530   https://www.klickcomp.hu