Garancia, termék információ, driver letöltésHogy könnyebben eligazodjon... Gyártóink weboldalai: Acer, Asus, Dell, Toshiba, MSI ...A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató (3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez)

 1. Kellékszavatosság:

  • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

   Ön a Klick Computer Hungary Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

   Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

  • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

   Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

   A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Klick Computer Hungary Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 2. Termékszavatosság:

  • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

   Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

   Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

  • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
   - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

   A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. >Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 3. Jótállás:

  • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

   Hibás teljesítés esetén szerződés/jogszabály alapján a Klick Computer Hungary Kft. jótállásra köteles.

  • Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

   A Magyar Köztársaság területén történt vásárlás esetén:
   - 10-100 ezer forintért megvásárolt termékekre legalább 2 év a jótállás.
   - 100-250 ezer forintért megvett termékek esetében legalább 2 év a garancia.
   - 250 ezer forintnál drágább termékek esetében pedig minimum 3 év a jótállási idő.
   (ettől hosszabb időtartam esetében a termék adatlapján feltüntetett ideig) terjedő, a 15/2003 (IX.22.). Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállalunk, a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.

  • Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

   A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Változtak a szabályok 2024.05.08-tól:
Magyar közlöny 2024 évi 46. számában megjelent 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendeletben (a fogyasztóvédelemmel összefüggő kormányrendeletek módosításáról)

2024. május 8-tól a Fogyasztónak (nem céges vásárló) történő értékestéskor a termékekre értékhatár szerint kötelező jótállás kategóriái megváltoznak, a korábbi egy éves kategória összeolvad a kétévessel. (10-250 ezer Ft-ig 2 év, felette 3 év). Emellett a termékszavatosság esetében a gyártó/forgalmazó kötelező bizonyítási időtatamát fél évről egy évre emelték, ami azt jelenti, hogy a kötelező jótállás alá nem tartozó termékeke (10 ezer Ft alatt) esetében az önként vállalt jótállás ideje egy év leszAcer
Acer Termék információk
Acer driver letöltés
Acer Bolt Online Vásárlás árlista

Acer Garancia 2011.01

Amennyiben garanciális problémája merül fel Acer termékével kapcsolatban, kérjük, forduljon az Acer közép-kelet-európai szervizközpontjához, amely Csehországban van, de az alábbi telefonszámon elérhető.

Az Acer központi szervizének ügyfélszolgálata (munkanapokon 9-17 óráig):
(06 1) 555-5200
(budapesti hívás díja fizetendő)

Szervizgarancia visszaszállítással szolgáltatásunk így egyedülálló módon az Ön kényelmét szolgálja: Önnek mindössze két telefonhívásába kerül, és a rossz készüléket futár viszi el a szervizbe, majd a javítás után ugyanígy viszi vissza Önnek. Természetesen, amennyiben garanciális problémáról van szó, a termék szállításának költsége minket terhel.
Reméljük, hogy a kiváló minőségű javítási munka, ami a magasan képzett szakembergárdának és a közvetlen gyártói háttérnek köszönhető, az Ön igényeinek is mindenben eleget tesz majd.
Az alábbi linken letölthető pdf-dokumentum segít Önnek a szervizszolgáltatás megrendelésében. Tájékoztatjuk, hogy központi szervizünk egyelőre csak garanciális javításokat fogad. Amennyiben az Ön készülékének hibája nem garanciális eredetű és ez a szervizünkbe szállítást követően kerül megállapításra 7000 Ft átalány költséget számítunk fel a szervizbe- és onnan visszaszállításra és a hiba bevizsgálására. Garanciális hiba orvoslása esetén természetesen ez a szolgáltatás Önnek teljesen ingyenes.
Nem garanciális javítások esetén, alkatrészek rendelésében, illetve helyszíni szolgáltatásban két márkaszervizünk áll az Ön rendelkezésére.

Garanciális idő termékcsoportonkéntMobil számítógépek (notebookok)

Az Acer notebookok egységesen 1 év garanciával kerülnek forgalomba. Az alap garanciális idő legfeljebb 3 évre kiterjeszthető az Acer Advantage garanciakiterjesztéssel. Ezen szolgáltatást a termék megvásárlásától számított 360 napon belül kell érvényesíteni/regisztrálni, ez idő alatt bármikor megvásárolható. Amennyiben a notebook véletlen sérüléseit is lefedő garanciakiterjesztést vásárol, úgy a regisztrációra 90 nap áll rendelkezésére. Bővebb információt a www.aceradvantage.com oldalon talál. Kérjük, hogy ez ügyben lépjen kapcsolatba kereskedőjével. A tartozékként szállított akkumulátorokra és az akkumulátor-töltőkre a kiterjesztés nem vonatkozik, azokat 1 éves jótállási idővel értékesítjük. A kivételek megismerése érdekében, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Acer hivatalos magyarországi szervizével vagy az Acer Computer Magyarországgal.

Asztali számítógépek


Az Acer asztali számítógépek a törvény által előírt alap garanciális idővel kerülnek forgalomba. Az alap garanciális idő legfeljebb 3 évre kiterjeszthető, amennyiben az Acer Advantage garanciakiterjesztést megvásárolják. Ezen kiterjesztést a termék megvásárlásától számított 360 napon belül kell érvényesíteni/regisztrálni, ez idő alatt bármikor megvásárolható. Bővebb információt a www.aceradvantage.com oldalon talál. Kérjük, hogy ez ügyben lépjen kapcsolatba a kereskedőjével. A kivételek megismerése érdekében, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Acer hivatalos magyarországi szervizével vagy az Acer Computer Magyarországgal.

Kézi számítógépek (PDÁ-k)

Az Acer kézi számítógépeket 2006. július 1-jétől 1 év garanciával értékesítjük. A PDA-készülékek LCD-kijelzőjének pixelhiba-irányelvét az oldal alján található linken letöltheti.

Projektorok

Az Acer projektorokat 2 év garanciával értekesítjük. Az alap garanciális idő 3 évre kiterjeszthető, amennyiben az Acer Advantage garanciakiterjesztést megvásárolják. Ezen kiterjesztést a termék megvásárlásától számított 360 napon belül kell érvényesíteni/regisztrálni, ez idő alatt bármikor megvásárolható. Bővebb információt a www.aceradvantage.com oldalon talál. Kérjük, hogy ez ügyben lépjen kapcsolatba a kereskedőjével. A projektor lámpájára 90 nap garanciát vállalunk.

Szerverek

Az Acer szervereket 3 éves garanciával értékesítjük.

Monitorok

Az Acer monitorokat 3 éves garanciával értékesítjük. A kivételek megismerése érdekében, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Acer hivatalos magyarországi szervizével vagy az Acer Computer Magyarországgal. Felhívjuk figyelmét, hogy a TFT LCD monitoroknál és az LCD-vel szerelt egyéb termékeknél esetleg előforduló pixelhibák nem minősülnek garanciális hibának, csak a szabvány által megadott kirívó esetekben. Bővebb információt a pixelhibák elfogadható mennyiségéről itt találhat:
Asus
Asus Termék információk
Asus driver letöltés
Asus Bolt Online Vásárlás árlista

Asus Garancia 2011.01

Mielőtt készülékéhez szervizszolgáltatást igényelne, kérjük keresse fel az ASUS támogatási weboldalát a http://support.asus.com/ címen. Az ASUS támogatási oldaláról érheti el a legfrissebb illesztő- és segédprogramokat, technikai információkat, hozzáférhet a termékeinkről gyűjtött tudásbázishoz, illetve online fórumainkon több ezer ASUS felhasználóval megoszthatja tapasztalatait, felteheti kérdéseit. Az itt található információk és anyagok segítségével a készülékekkel felmerülő legtöbb probléma gyorsan és fájdalommentesen megoldható, így gyakran elkerülhető a szervizbe küldés, és kimaradás nélkül használhatja készülékét.

Magyar nyelvű technikai támogatáshoz kérjük, vegye fel a kapcsolatot technikai támogatással foglalkozó kollégáinkkal a http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx oldalon keresztül, melynek felülete kényelmes és egyszerű használatot tesz lehetővé. Ez az e-mail alapú, jól követhető és dokumentálható rendszer gyors és hatékony problémakezelést tesz lehetővé. Az itt feltett technikai jellegű kérdésekre munkanapokon 24 órán belül e-mailben válaszolnak kollégáink.
Amennyiben a fenti lépéseken keresztül nem oldódott meg a probléma, kérjük keresse fel magyarországi szerviz-ügyfélszolgálatunkat a

+36-1-505-4561

telefonszámon. Ügyfélszolgálatunk készséggel nyújt segítséget mind a hibaazonosításban és a hiba megoldásában, mind az esetlegesen szükséges szervizfolyamat indításában és egyéb, nem kereskedelmi/értékesítési jellegű kérdések megválaszolásában.

A jótállási feltételekről, a jótálláson belüli javításokról és a jótálláson kívüli javítások feltételeiről bővebben készülékének jótállási jegyén, illetve a szervizszolgáltatás feltételei dokumentumban talál információt.
Az ASUS fenntartja a jogot, hogy szervizközpontjai a szervizbe érkezés után megvizsgálják a teljes készülék, illetve a készülék alkatrészeinek jótállásának érvényességét. Amennyiben jótálláson kívüli javításra (is) sor kerül, az szervizközpont vagy a szerviz-ügyfélszolgálat felveszi önnel a kapcsolatot a javításhoz tartozó árajánlat közvetítése céljából. Jótállási javítás esetén a kicserélt hibás alkatrészek vagy termékek tulajdonjoga az ASUS-ra száll át.
Dell

Mielőtt készülékéhez szerviz szolgáltatást igényelne, kérjük keresse fel üzletünket. Technikai információkat, tapasztalatainkat megosztjuk Önnel, felteheti kérdéseit. A készülékekkel esetlegesen felmerülő legtöbb probléma gyorsan és ügyesen megoldható, így gyakran elkerülhető a szervizbe küldés, és kimaradás nélkül használhatja készülékét.

A tőlünk vásárolt Dell termékekhez ingyenes a technikai támogatás! Ha messzeb lakik, akkor e-mailben is igénybe veheti.
Ez az e-mail alapú, jól követhető és dokumentálható rendszer gyors és hatékony problémakezelést tesz lehetővé.
Amennyiben a fenti lépéseken keresztül nem oldódott meg a probléma, akkor intézzük Ön helyett a garanciális javítást!

Dell garancia ellenőrzés:

Dell garancia ellenőrzés
Dell Termék információk
Dell driver letöltés
Dell Bolt Online Vásárlás árlista

Dell Garancia


Garanciális Dell szervíz:

Dell Call center, garanciális központi telefonszám: +36 80 016 157

Dell Contact:

Web Page:Dell SupportToshiba


Termék információk
Toshiba Technikai Támogatási Központ
Toshiba Bolt Online Vásárlás árlista


Toshiba Garancia 2011.09

 1. lépés - Öndiagnosztika

  Győződjön meg arról, hogy a hordozható számítógép fel van töltve, illetve csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, és be van kapcsolva.
  Állítsa vissza a számítógép eredeti konfigurációját a kiegészítők és külső eszközök leválasztásával. Előfordulhat, hogy a nemrégiben telepített szoftverek hibákat okoznak, ezért távolítsa el azokat. Válassza le az esetleges távoli tárolóeszközöket vagy más perifériákat, és távolítsa el az esetleges hajlékonylemezeket, CD-ROM-okat, tápvezetékeket stb.
  A termék használatával, hibaelhárításával és a szoftverfrissítésekkel kapcsolatos fontos tippeket a jelen támogatási oldalakon, a „Támogatás és letöltések” hivatkozásra kattintva tekintheti meg. További részleteket a Toshiba-termékhez kapott dokumentációban talál.

 2. lépés - Kapcsolatfelvétel Toshiba

  A kapcsolatfelvétel előtt jegyezze le az alábbi adatokat:

  • Termék neve és típusszáma
  • Sorozatszám
  • Hardver- és szoftverkonfiguráció
  • A probléma jellege
  • A képernyőn megjelenő hiba- és egyéb üzenetek

  A vásárlás tényét igazoló dokumentumra, például a viszonteladó bélyegzőjével ellátott, a vásárlás dátumát és a számítógép sorozatszámát tartalmazó eredeti nyugta másolatára is szükség lehet.
  A Toshiba ügyfélszolgálatát a termék felhasználói útmutatójának végén felsorolt adatokra hivatkozva keresse fel.

 3. lépés - Jótállási szolgáltatás

  Amennyiben az ügyfélszolgálat hibásan működő hardvert talál a rendszerében, egy azonosítószámot és szervizelési útmutatást bocsát rendelkezésére az Ön számára legkényelmesebb módon (faxon, e-mailben vagy telefonon)
  Kiszállás nélküli jótállás esetén az ügyfélszolgálat által azonosított összes összetevőt megfelelő csomagolással ellátva el kell küldeni a szervizelési központnak. A számítógépet be kell vinnie, vagy el kell küldenie a Toshiba hivatalos viszonteladójának vagy szervizpartnerének, és a javítás után Önnek kell intézkednie annak elszállításáról is. A viszonteladónak történő átadáskor a számítógéppel együtt az akkumulátort, a tápvezetéket és az adaptert is a viszonteladó rendelkezésére kell bocsátania. Ha a számítógépet futárral kívánja elszállítatni, akkor gondoskodjon arról, hogy az megfelelő csomagolással és az el- és visszaszállításra egyaránt vonatkozó átfogó biztosítással rendelkezzen, mert sem a Toshiba, sem pedig a nevében szolgáltató vállalat nem vállal felelősséget a szállítás során esetlegesen bekövetkező sérülésekért.
  Amennyiben az elszállításos és visszaszállításos jótállást jogosult igénybe venni, a Toshiba ügyfélszolgálata intézkedik a számítógépnek a megbeszélt időpontban és helyről történő elszállításáról, a javítást követően pedig a lehető legkorábban való visszaszállításáról.

Toshiba Garanciális szervíz

Name: FixDirect Kft
Telefon:+36 1 452 46 70
Email: toshiba@fixdirect.hu
Web: http://www.fixdirect.hu
Cím: 1033 Budapest Huszti út 34
Canon
Canon Termék információk
Canon driver letöltés
Canon Bolt Online Vásárlás árlista

Canon Garancia 2011.12


2010.04.15-től a jótállási időn belüli Canon nyomtató- és faxeszközöket a Szervizpark Kft. szervizeli.

Elérhetőségük:
Cím: 11480Budapest, Róna u. 120-122.
Tel: +36-1/469-6994
Fax: +36-1/469-6280
E-mail cím: hibabe@szervizpark.hu
Web: www.szervizpark.hu
logitech
Termék információk
Logitech Bolt Online Vásárlás árlista


Logitech Garancia 2012.06


LOGITECH TERMÉKEK SZERVIZELÉSÉNEK FELTÉTELEI

 1. A FIXIT Hungary Kft. Szerviz központ kezeli a Magyarországon értékesített garanciális RMA Logitech termékeket. A Garanciális szervizelést viszonteladók és végfelhasználók egyaránt kérvényezhetik.
 2. Szállítás előtt, a termékekhez kötelező igényelni egy RMA számot az alábbi internetes oldalon: http://rma.fixit-service.com. A FixIT-HEZ BEKÜLDÖTT TERMÉKEKET RMA SZÁM NÉKÜL NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI. Részletes leírás regisztráció után, az alábbi internetes oldalon található: http://rma.fixit-service.com
 3. Az RMA címkét a szállítandó csomag külsejére kell ragasztani, illetve a fenálló külső sérülések veszélye miatt, a csomag belsejében is szükséges elhelyezni egy példányt, a többi dokomentummal együtt (lásd alább). Amennyiben több csomag kerül szállításra, minden dobozt külön-külön kell fel címkézni. AZ RMA CÍMKÉK NÉLKÜLI CSOMAGOKAT NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI!
 4. A szállítás költségviselője a FIXIT Hungary Kft., amennyiben a csomag beküldése a szerződött partneren keresztül realizálódik. A szállítás, a GLS Hungary Kft. megbízásával zajlik.
  FIGYELEM: Egyéb szállítmányozási cég által, valamint az RMA szám nélkül beküldött Logitech terméket nem áll módunkban elfogadni.
  A szervizbe küldött csomagokat az esetleges sérülések elkerülése érdekében, kérjük, gondosan csomagolja be. Ajánlott, a terméket az eredeti dobozában beküldeni. (Töltőanyag használata erősen ajánlott) Nem megfelelő csomagolás esetén, illetve a szállítás során bekövetkezett sérülésekért, a szerviz nem vállal felelősséget!
 5. A szerviz, csak a teljes felszereltséggel beküldött termék garanciális ügyintézését tudja vállalni. Pl. hangrendszer esetében mellékelni az összes hangszórót, a távirányítót; egérbillentyűzet páros esetében mellékelni az usb vevőegységet, egeret és billentyűzetet stb. Szükséges, hogy a megvásárolt Logitech termékhez mellékelt összes elem el legyen küldve a szervizbe.
  Amennyiben, az RMA terméket nem a teljes felszereltséggel küldi be, a szerviznek jogában áll az RMA termék szervizelésének megtagadása.
 6. A csomagnak tartalmaznia kell a következőket:
  1. az RMA számot
  2. a termék tulajdonosának adait (név, cím, tel.szám, e-mail)
  3. a hiba pontos leírását
  4. a nagykereskedelmi számla másolatát a termék hivatalos magyarországi
   forgalmazójától és az eladást igazoló számlát (abban az esetben, ha a viszonteladó küldi be a szervizbe a hibás terméket), végfelhasználó esetében szükséges a vásárlást igazló számlát mellékelni.
 7. A FIXIT Hungary Kft. bevizsgálja a készüléket és miután detektálta a jelzett hibát, úgy lehetőségéhez mérten a lehető legrövidebb időn belül megjavítja vagy kicseréli azt, majd díjmentesen visszaszállítja az ügyfélnek.
 8. Minden csomag, amit a Fixit Hungary Kft. szállíttat, biztosítva van a szállítás során fellépő esetleges eltűnésért illetve sérülésért. A csomag átvételekor az átvevő köteles ellenőrizni a csomag állapotát és annak tartalmát a futárszolgálat képviselőjének jelenlétében. Bármilyen rendellenesség esetén (a csomag hiányos vagy sérült stb.) az átvevő köteles jegyzőkönyvet felvenni a futárszolgálat képviselőjével. Bárminemű kártérítési követelést a futárszolgálattal szemben csak ezzel a jegyzőkönyvvel lehet érvényesíteni.
A Logitech termékek magyarországi márkaszervizének pontos elérhetősége:
FIXIT Hungary Kft.
Szentpéteri Kapu 80.
3526 Miskolc
Hungary
E-mail: logitech@hu.fixit-service.com

A4Tech Acer Apacer
Termék információk (angol)
A4tech Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk
Termék információk (angol)
Acer Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
Apacer Bolt Online Vásárlás árlista

Asus AverMedia Adobe
Termék információk
Asus Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
AverMedia Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk
Adobe Bolt Online Vásárlás árlista

Apple    
Termék információk
Apple Bolt Online Vásárlás árlista

   
Canon Chieftec

Dell
Termék információk
Canon Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
Chieftec Bolt Online Vásárlás árlista

Dell Termék információk
Dell driver letöltés
Dell Bolt Online Vásárlás árlista

LG Linksys Logitech
LG termék információk
LG termék támogatás, driverek
LG Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
Linksys Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk
Logitech Bolt Online Vásárlás árlista

A 2012.06.01. után vásárolt Logitech termékek mellé új jótállási jegyet ad a Logitech. Ezekre a termékekre a Logitech háztól-házig szervizt biztosít a következő telefonszámon való egyeztetést követően:

(06 1) 777-4853eMachines Edimax Eizo
Termék információk
Acer Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk
Termék információk (angol)
Edimax Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk
Eizo Bolt Online Vásárlás árlista

Epson    
Termék információk
Epson Bolt Online Vásárlás árlista

   
Foxconn Fujifilm Genius
Termék információk (angol)
Foxconn Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk
Termék információk (angol)
Fujifilm Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
Genius Bolt Online Vásárlás árlista

GetNet GigaByte Hitachi
Termék információk (angol)
Getnet Bolt Online Vásárlás árlista

GigaByte termék információk
GigaByte alaplap driver letöltés
GigaByte vga driver letöltés
GigaByte notebook driver letöltés
GigaByte Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk
Hitachi Bolt Online Vásárlás árlista

HP Icon7

Intel
Termék információk
HP Terméktámogatás és Driverek
HP Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk
Icon7 Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
Intel Bolt Online Vásárlás árlista

Items Kingston Coolink
Termék információk (angol)
Items Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
Kingston Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
Coolink Bolt Online Vásárlás árlista

Koobe Labtec Leadtek
Termék információk
Koobe Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
Labtec Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk
Leadtek Bolt Online Vásárlás árlista

Lenovo    
Termék információk
Lenovo Bolt Online Vásárlás árlista

   
Matrox Microsoft MSI
Termék információk (angol)
Matrox Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk
Microsoft Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
MSI Bolt Online Vásárlás árlista

NetGear Nikon nVidia
Termék információk (angol)
NetGear Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk
Nikon Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk, driverek (angol)

Optoma    
Termék információk (angol)
Optoma Bolt Online Vásárlás árlista

   
Panasonic Pinnacle Plextor
Termék információk
Panasonic Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
Pinnacle Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
Plextor Bolt Online Vásárlás árlista

Point of View Port Powercom
Termék információk
Point of View Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
Port Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk
Powercom Bolt Online Vásárlás árlista

Saitek Samsonite

Samsung
Termék információk (angol)
Saitek Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
Samsonite Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk
Samsung Bolt Online Vásárlás árlista

Sapphire Sharkoon SMC
Termék információk (angol)
Sapphire Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
Sharkoon Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
SMC Bolt Online Vásárlás árlista

Sony

Star
Symbol
Termék információk
Sony Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
Star Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
Symbol Bolt Online Vásárlás árlista

Targus Terratec Thermaltake
Termék információk (angol)
Targus Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
Terratec Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk
Termék információk (angol)
Thermaltake Bolt Online Vásárlás árlista

Toshiba TPlink Trust
Termék információk
Toshiba Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
TPlink Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk
Trust Bolt Online Vásárlás árlista

TomTom    
Termék információk (angol)
TomTom Bolt Online Vásárlás árlista

   
Wacom Wayteq WD
Termék információk
Termék információk (angol)
Wacom Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk
Wayteq Bolt Online Vásárlás árlista

Termék információk (angol)
WD Bolt Online Vásárlás árlista

Zebra
Termék információk (angol)
Zebra Bolt Online Vásárlás árlista

Vásároljon webáruházunkban! Informatikai rendszerek Önnek!  

Akciós laptop ajánlatok! Notebook, laptop akció két hetente! 

Ingyenes házhozszállítás ( 100e Ft feletti vásárlás esetén) Magyarország területén. 

A termékeinket a hivatalos magyarországi márkaképviseletek támogatásával értékesítjük.

Notebook webáruház, laptop  és  számítógép javítás, szerviz Miskolc - Borsod

Dell Notebook, Asus Laptop, Számítástechnika, számítógép WebÁruház Klick Computer Hungary Kft. www.klickcomp.hu Click
Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, 3530 Magyarország
Meggyesalja utca 93.
+36 46 413 347, +36 46 505 450


Itt Klick-elget » Notebook bolt Laptop akció |  Akció gyártóinktól |  Árlista |  Számítástechnikai Katalógus |  Számítástechnikai Hírek |  Szerviz |  Rendszergazda |  Kapcsolat |  Cég Info |  Cég Hírek |  Fórumok |  Web-bolt Gyors menü